Maatschappelijk Werk Voerendaal

Vanaf 1 juli 2024 neemt gemeente Voerendaal het maatschappelijk werk over van Meander. De gemeente start dan met een sociaal team dat bestaat uit maatschappelijk werkers, Wmo consulenten, vrijwilligerscoördinatoren en mantelzorgondersteuners. Door deze nauwere samenwerking kunnen inwoners die deskundige hulp nodig hebben, nog beter worden ondersteund.

Klanten van Meander worden hier eind mei of begin juni door hun huidige maatschappelijk werker over geinformeerd. 

Meer weten? Wij hebben de meest gestelde vragen voor u op een rijtje gezet.

Meander stopt met het bieden van maatschappelijk werk in gemeenten. Hierdoor moest gemeente Voerendaal op zoek naar een andere oplossing. We denken dat maatschappelijk werk goed past bij andere dienstverlening die de gemeente reeds zelf levert, zoals Wmo en mantelzorgondersteuning. Maatschappelijk werk wordt onderdeel van een breed sociaal team, waarbij de professionals intensief samenwerken om passende ondersteuning te bieden.

Tot 1 juli blijft u gewoon de gebruikelijke zorg en ondersteuning ontvangen vanuit Meander. Vanaf 1 juli loopt dit via de gemeente. U blijft te allen tijde zorg en ondersteuning ontvangen. De gemeente en Meander zorgen voor een zorgvuldige overgang van het cliëntenbestand.

Mogelijk verandert de maatschappelijk werker waar u contact mee heeft. Ook kan op termijn de werkwijze veranderen, dit doen we echter alleen als dit bijdraagt aan uw welbevinden. De locatie waar de gesprekken en contacten met de maatschappelijk werker worden gevoerd, zal ook veranderen.

Alle betrokken partners worden proactief en tijdig geïnformeerd door zowel Meander als gemeente Voerendaal, met de daarbij horende contactinformatie.

Meander en gemeente Voerendaal zorgen voor een veilige overgang van uw gegevens. Dit gebeurt conform de geldende veiligheids- en privacywetgeving. Uw goedkeuring zal hiervoor worden gevraagd. Na overgang worden uw gegevens bij Meander vernietigd.

Alleen de maatschappelijk werkers hebben toegang tot uw gegevens. Het systeem waarin uw gegevens beveiligd worden opgeslagen, wordt afgeschermd voor overige medewerkers van de gemeente Voerendaal.

Tot 1 juli 2024 kunt u zich melden bij Meander via 045-565 75 85.

Vanaf 1 juli 2024 kunt u zich met uw hulp- en ondersteuningsvraag melden bij de gemeente via 045-575 33 99 of door te mailen naar sociaalteam@voerendaal.nl. Ook zijn de maatschappelijk werkers regelmatig in de Burgerijen in Voerendaal.

Heeft u behoefte aan ondersteuning bij het doen van uw melding, bij het gesprek, bij het invullen van formulieren of bij de zorgbemiddeling? Dan is het ook mogelijk om dit door een familielid, vriend(in) of hulpverlener te laten doen.

Daarnaast kunt ook hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Als onafhankelijke ondersteuning in het contact met de gemeente Voerendaal (afdeling Wmo) van belang is, kunt u een beroep doen op de onafhankelijke ondersteuning van MEE Zuid-Limburg. De cliëntondersteuner kan u bijstaan en behartigt uw belangen. U hoeft zelf niet te betalen voor de hulp van een cliëntondersteuner.

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden voor onafhankelijke cliëntondersteuning?
Dan kunt u rechtstreeks telefonisch contact opnemen via 088 – 010 21 20 of door te mailen naar info@meezuidlimburg.nl

Kijk voor meer info op de website MEE Limburg

Ja, de gemeente staat garant voor gekwalificeerde en gecertificeerde maatschappelijk werkers met beroepsregistratie. Scholing, training en expertiseontwikkeling zijn hier onderdeel van.

Nee, voor vragen aan jeugdmaatschappelijk werk kunt u zich melden bij de schoolmaatschappelijk werker op de school van uw kind. Deze maatschappelijk werker is van JENS. U kunt contact opnemen via 045-5660113 of door te mailen naar info@jenshelpt.nl. Kijk voor meer info op de website www.jenshelpt.nl/voerendaal.