Tellen van de stemmen

Op 6 juni om 21.00 uur sluit de stemming. Daarna starten de leden van de stembureaus met het tellen van de stemmen. De voorzitter van het stembureau zorgt ervoor dat het tellen goed verloopt.

Hoe wordt de uitslag van de Europese Parlementsverkiezing vastgesteld?

 • De leden van het stembureau tellen eerst alle stempassen, kiezerspassen en volmachten. Het totaal hiervan is het aantal kiezers dat is toegelaten tot de stemming.
 • Daarna openen de stembureauleden de stembus. Ze halen de stembiljetten uit de stembus.
 • Ze vouwen de stembiljetten open en sorteren deze per lijst.
 • Daarna gaan ze de stembiljetten tellen.
 • Ze tellen de stemmen per lijst (per partij). In sommige gemeenten tellen ze per partij ook hoeveel stemmen elke kandidaat kreeg (decentrale stemopneming). In andere gemeenten doen ze dat nog niet (centrale stemopneming).
 • Ook tellen de stembureauleden het aantal blanco en ongeldige stemmen.
 • De voorzitter rekent het totaal aantal uitgebrachte stemmen uit. Dit aantal moet gelijk zijn aan het aantal toegelaten kiezers. Zijn de aantallen niet gelijk zijn? Dan schrijft de voorzitter dit telverschil. Het gemeentelijk stembureau voert de dag daarna extra controles uit.
 • De voorzitter schrijft alle aantallen op in het proces-verbaal. Dat is het verslag van het stembureau. Hier komen ook eventuele bezwaren van kiezers in.
 • Heeft het stembureau op donderdag al op kandidaatsniveau geteld (decentrale stemopneming)? Dan controleert het gemeentelijk stembureau op 7 juni alle processen-verbaal van de stembureaus. Als daar fouten in staan, doen ze een hertelling. Heeft het stembureau op donderdag alleen op lijstniveau geteld (centrale stemopneming)? Dan telt het gemeentelijk stembureau op 7 juni alle stembiljetten op lijst- en kandidaatsniveau.
 • Het gemeentelijk stembureau maakt een proces-verbaal op. Alle aantallen staan hierin. Ook alle bezwaren van kiezers staan hierin. Dit proces-verbaal wordt op maandag 10 juni getekend. U mag hiernaar komen kijken.

Wat gebeurt er na het tellen van de stemmen?

 • De gemeente publiceert de processen-verbaal met daarin de aantallen per stembureau op de website. Dit gebeurt zo snel mogelijk nadat het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau is getekend op maandag 10 juni. U vindt deze processen-verbaal ook via www.kiesraad.nl.
 • Het centraal stembureau voor de Europees Parlementsverkiezing is de Kiesraad. Deze voert een aantal controles uit. Als iemand een fout ontdekt in een proces-verbaal, kan hij daar een melding van doen. Het centraal stembureau kan dan tegen het gemeentelijk stembureau zeggen dat ze de fout moeten verbeteren. Het verslag hiervan heet een corrigendum.
 • Op 19 juni om 11.00 uur stelt het centraal stembureau de definitieve uitslag en de zetelverdeling vast. Dit is tijdens een openbare zitting. Kijk voor meer informatie op de website van de Kiesraad.

Regels bij het tellen van de stemmen

 • Het tellen van de stemmen is openbaar. U bent welkom om te komen kijken. Ook de media mogen aanwezig zijn.
 • Alleen leden van het stembureau en tellers die zijn aangewezen door de gemeente tellen de stemmen.
 • Als u denkt dat er iets niet goed verloopt tijdens het tellen van de stemmen, dan geeft u dat aan bij de voorzitter van het stembureau. Deze maakt hiervan een aantekening in het proces-verbaal.
 • U mag het telproces en de stembureauleden niet hinderen.
 • U mag aantekeningen, foto’s en video’s maken.
 • U mag een foto maken van het proces-verbaal met daarop de aantallen. Dit mag pas nadat het proces-verbaal is ondertekend door de leden van het stembureau. U mag geen foto’s maken van de handtekeningen van de stembureauleden.

Uitslag van de verkiezingen

De gemeente publiceert de processen-verbaal met daarin de aantallen per stembureau op de website. Dit gebeurt zo snel mogelijk nadat het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau is getekend op maandag 10 juni. U vindt deze processen-verbaal ook via www.kiesraad.nl