Tellen van de stemmen

Woensdagavond 22 november vanaf 21:00 uur worden de stemmen geteld op de stembureaus. Donderdag 23 november controleert het Gemeentelijk Stembureau de tellingen tijdens een openbare zitting, vanaf 9 uur in het gemeentehuis. 

  • Woensdag 22 november om 21:00 uur sluit de stemming. Daarna starten de leden van de stembureaus met het tellen van de stemmen. U mag hiernaar komen kijken bij (een van) de zes stembureaus. De voorzitter van het stembureau zorgt ervoor dat het tellen goed verloopt.
  • De voorzitter van het stembureau telt alle stempassen, kiezerspassen en volmachten. Het totaal is het aantal kiezers dat is toegelaten tot de stemming.
  • De leden van het stembureau openen en ledigen de stembus.
  • Zij vouwen de stembiljetten open en sorteren deze per lijst.
  • Daarna worden de stembiljetten geteld, per lijst en per kandidaat. De  uitslag die op basis van deze telling bekend wordt gemaakt, betreft een voorlopige uitslag.
  • Alle aantallen worden op het proces-verbaal genoteerd. Net als eventuele bezwaren van kiezers.
  • Het Gemeentelijk Stembureau controleert de dag na de stemming, op donderdag 23 november, vanaf 9 uur alle processen-verbaal van de stembureaus. Als daar fouten in staan, voert het gemeentelijk stembureau een hertelling uit. Aan het einde van zijn zitting stelt het Gemeentelijk Stembureau de uitkomst van de verkiezingen binnen de gemeente vast. Deze zitting is openbaar en vindt vanaf 9 uur plaats op het gemeentehuis van Voerendaal.
  • De openbare zitting van het Centraal Stembureau (Kiesraad) tot vaststelling van de uitslag is op 30 november.
  • Vermoedt u dat er een telfout is gemaakt bij een stembureau bij het optellen van de stemmen? Dan kunt u dit melden bij de Kiesraad (Centraal Stembureau).