Verkiezingen: elke stem telt!

Europees Parlementsverkiezing - 6 juni 2024

Op donderdag 6 juni was de verkiezing voor het Europees Parlement. Het opkomstpercentage in Voerendaal was 47%. De stemmen zijn geteld en de uitslag is maandagochtend 10 juni bekendgemaakt, zie hieronder bij 'Uitslag Europese verkiezingen'. Hier staan de processen-verbaal van de verkiezingen op partijniveau. De processen-verbaal zijn maandag 10 juni ingediend bij het Hoofd Stembureau in Maastricht.

U kon stemmen bij een van de 6 stembureaus in Voerendaal. Door te stemmen bepaalt u mee wie de komende 5 jaar lid wordt van het Europees Parlement. Zo heeft u invloed op de besluiten van het Europees Parlement. 

Uitslag verkiezingen Europees Parlement 2024

Op donderdag 6 juni waren de Europese verkiezingen. De opkomst in Voerendaal was 47%. 

De stemmen zijn geteld. Via onderstaande links vindt u de uitslagen en processen-verbaal van de verkiezingen op partijniveau.
Maandag 10 juni gaan de processen-verbaal naar het Hoofd Stembureau in Maastricht.

Processen-verbaal stembureaus (model N 10-1 incl. evt. corrigenda)

Het proces-verbaal van het Gemeentelijk Stembureau (model Na 31-1)

Verslag controleprotocol Gemeentelijk Stembureau

Het CSV-bestand uit OSV2020

Melding Centraal Stembureau

Vermoedt u dat er een telfout is gemaakt bij een stembureau bij het optellen van de stemmen? Dan kunt u dit melden bij de Kiesraad (Centraal Stembureau) vanaf maandag 10 juni 10:00 uur tot maandag 17 juni 11:00 uur.  

Openingstijden stemlokalen

De zes stemlokalen zijn open op donderdag 6 juni 2024 van 7:30 tot 21:00 uur. 

Waar kan ik stemmen?

Om te stemmen gaat u naar een van de zes stemlokalen in onze gemeente. Voor de verkiezingen ontvangt u thuis een overzicht met de adressen van alle stemlokalen. 

Kijk voor een stemlokaal bij u in de buurt op www.waarismijnstemlokaal.nl of klik hier: Adressen stemlokalen.

Stemmen in een andere gemeente met een kiezerspas

Wilt u in een andere gemeente stemmen? Dan moet u een kiezerspas aanvragen. Dat kan op twee manieren: met een formulier, of aan de balie van de gemeente.

Kiezerspas aanvragen met een formulier
Een kiezerspas kunt u aanvragen met een formulier. U kunt dit aanvraagformulier downloaden (pdf, 65 KB) via de gemeentewebsite of halen aan de balie van de gemeente. Het ingevulde formulier moet uiterlijk maandag 3 juni bij de gemeente binnen zijn.

Kiezerspas aanvragen aan de balie
U kunt een kiezerspas ook aan de balie van uw gemeente aanvragen. U heeft hierbij uw identiteitsbewijs nodig, of een kopie daarvan. U kunt aan de balie een kiezerspas aanvragen tot woensdag 5 juni 12.00 uur.

Bent u pas verhuisd of gaat u binnenkort verhuizen?

Het adres waarop u op de dag van kandidaatstelling officieel staat ingeschreven, bepaalt in welke gemeente u kunt stemmen. Bij deze Europees Parlementsverkiezing is de dag van kandidaatstelling 23 april 2024. Op het adres waar u dan staat ingeschreven, wordt ook uw stempas bezorgd.

Wilt u in uw nieuwe gemeente stemmen? Vraag dan een kiezerspas aan.

Om te kunnen stemmen heeft u een stempas en een identiteitsbewijs nodig. U krijgt uw stempas thuisgestuurd. U ontvangt de stempas uiterlijk donderdag 23 mei. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

U ontvangt uw stempas thuis

U ontvangt uw stempas uiterlijk donderdag 23 mei. Heeft u geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt? Vraag dan een nieuwe aan bij de gemeente.

Uw stempas heeft een uniek nummer. De stempas is voor het stembureau het bewijs dat u nog niet bij een ander stembureau heeft gestemd. Met uw stempas kunt u stemmen in elk stemlokaal in de gemeente. Als u in een andere gemeente wilt stemmen, kunt u een kiezerspas (pdf, 65 KB) aanvragen.

Geen stempas ontvangen of kwijt

Heeft u geen stempas ontvangen? Of bent u uw stempas kwijt? Vraag dan zo snel mogelijk een nieuwe stempas aan bij de gemeente. Dit kan aan de balie van het gemeentehuis. U hebt hiervoor het volgende formulier nodig: Verzoek vervangende stempas (pdf, 56 KB)

Het schriftelijke verzoek moet uiterlijk maandag 3 juni binnen zijn bij de gemeente. Aan de balie van de gemeente kunt u tot woensdag 5 juni 12.00 uur terecht. Daarna is het niet meer mogelijk om een nieuwe stempas aan te vragen.

Identiteitsbewijzen waarmee u kunt stemmen

Om te kunnen stemmen heeft u een stempas en een identiteitsbewijs nodig. U kunt een van deze identiteitsbewijzen meenemen:

 • paspoort;
 • identiteitskaart;
 • rijbewijs uit Nederland;

Kiezers met een dubbele nationaliteit kunnen zich ook identificeren met een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit een EER-land, of een paspoort of identiteitskaart uit Zwitserland.

Stemmen met een verlopen paspoort of identiteitsbewijs

Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Kijk bij ‘geldig tot’. Staat daar 7 juni 2019, of een datum daarna? Dan mag u het identiteitsbewijs nog gebruiken om te stemmen.

Heeft u geen identiteitsbewijs of is dit meer dan 5 jaar verlopen? En kunt u niet meer op tijd een nieuw identiteitsbewijs aanvragen? Dan kunt u iemand anders vragen om voor u te stemmen met een schriftelijke volmacht. Vraag hiervoor een formulier aan bij de balie van de gemeente. U en de persoon die voor u gaat stemmen, vullen het formulier in. Lever het formulier uiterlijk maandag 3 juni in bij de gemeente

Identiteitsbewijs gestolen of kwijt

Is uw identiteitsbewijs gestolen of bent u het kwijt? Met een verklaring van vermissing kunt u toch stemmen. Deze verklaring vraagt u aan bij de gemeente. Neem dan ook een pasje met uw foto mee. Bijvoorbeeld een gepersonaliseerde OV-chipkaart.

Stemmen hoe werkt dat? 

 • Uiterlijk 2 weken voor de verkiezing ontvangt u uw stempas.
 • Neem uw stempas en een geldig identiteitsbewijs mee naar het stembureau.
 • Op het stembureau levert u uw stempas in. Laat ook uw identiteitsbewijs zien aan het stembureaulid.
 • Op het stembureau krijgt u een stembiljet. Hierop staan alle partijen die meedoen aan de verkiezing. Ook staan hierop alle kandidaten op wie u kunt stemmen.
 • Het stembiljet neemt u mee in het stemhokje. De stemming is geheim. De stemhokjes in het stemlokaal staan zo, dat niemand kan zien op wie u stemt. Alleen mensen met een lichamelijke beperking mogen hulp krijgen in het stemhokje.
 • Met een rood potlood kleurt u het rondje in voor de naam van de persoon op wie u wilt stemmen. U kunt het stembiljet ook leeg laten. Dat heet blanco stemmen.
 • Vouw het stembiljet zo op dat niemand uw keuze kan zien.
 • Hierna stopt u het stembiljet in de stembus.

 Bekijk de stappen in beeld en tekst. Hoe werkt stemmen?

Blanco stemmen

Wilt u geen kandidaat kiezen, maar wel uw stemrecht gebruiken? Dan kunt u een blanco stem uitbrengen. U gaat dan wel naar het stemhokje, maar kiest geen kandidaat. U vult dus niets in op het stembiljet.

Een blanco stem heeft geen invloed op de zetelverdeling. Een blanco stem of een niet-uitgebrachte stem gaat dus niet naar de grootste partij. Een blanco stem telt wel mee bij het bepalen van de opkomst van de verkiezing.

Verkeerd ingevuld stembiljet of vergissing

U kunt bij het stemmen 1 kandidaat per stembiljet kiezen door het bijbehorende vakje rood te kleuren. Als u meerdere vakjes inkleurt, is uw stembiljet ongeldig. Uw stem telt dan alleen mee voor de berekening van de opkomst. Heeft u per ongeluk uw stembiljet ongeldig gemaakt of heeft u zich vergist? Dan mag u 1 keer een nieuw stembiljet vragen.

Foto's maken in het stemhokje

U hoeft aan niemand te laten weten wat u stemt. Ook niet door het maken van een foto. Niemand mag u daartoe dwingen.

Als u dat zelf wilt, mag u een selfie (‘stemfie’) maken. U moet dan wel het stemgeheim van andere kiezers respecteren. U mag andere kiezers niet fotograferen als zij hun stem uitbrengen. Ook mag u andere kiezers niet in de weg staan.

Stemmen per brief niet mogelijk

Als u in Nederland woont, kunt u bij deze verkiezing niet per brief stemmen

Iemand machtigen 

Kunt u niet stemmen omdat u bijvoorbeeld ziek bent of op vakantie in het buitenland? Dan kunt u iemand anders vragen om voor u te stemmen. Dit heet machtigen. Let op: het initiatief tot het geven van een volmacht moet altijd van uzelf uitgaan!

Welke machtiging is geschikt voor mij?

U kunt alleen iemand machtigen die zelf ook mag stemmen op de verkiezingsdag. Er zijn 2 vormen van volmachten:

Via uw stempas (onderhandse volmacht):
·        U vult de ach­ter­kant van uw stem­pas samen met degene die u wilt machtigen in.
·        U moet (een ko­pie van) uw iden­ti­teits­be­wijs mee­ge­ven aan de per­soon die na­mens u gaat stem­men. Dit mag ook een scan zijn op bij­voor­beeld een smartpho­ne of ta­blet.
·        De ge­mach­tig­de moet in Voerendaal wo­nen óf een kie­zers­pas heb­ben.
Lees ver­der bij On­der­hand­se vol­macht.

Via een machtigingsformulier (schriftelijk volmacht):
U vraagt van tevoren schriftelijk een volmacht aan bij de gemeente. Een schriftelijke volmacht is geschikt als:
·        u ie­mand wilt mach­ti­gen die bui­ten Voerendaal woont.
·        u geen iden­ti­teits­be­wijs hebt waar­mee u kunt stem­men.
·        u uw mach­ti­ging wilt re­ge­len voor­dat u uw stem­pas hebt (bij­voor­beeld om­dat u op va­kan­tie gaat).
Lees ver­der bij Schriftelijke volmacht.   

 

Klik hier voor meer informatie over het tellen van de stemmen

Klik hier voor meer informatie over het beleid rondom aanplakborden.

Er zijn Tweede Kamerverkiezingen, gemeenteraadsverkiezingen, provinciale en waterschapsverkiezingen.

De uitslagen van de verkiezingen van de afgelopen jaren: