Schriftelijke volmacht

Een schriftelijke volmacht gebruikt u bijvoorbeeld als u iemand wilt machtigen die niet in gemeente Voerendaal woont. Of wanneer u iemand uit Voerendaal of een andere gemeente wilt machtigen voordat de stempassen zijn verzonden. Bijvoorbeeld als u op vakantie gaat.

Schriftelijk volmacht aanvragen
U vraagt een schriftelijke volmacht aan bij de gemeente waar u woont. U kunt de volmacht met het papieren aanvraagformulier aanvragen. Volg dan onderstaande stappen.

  • U down­lo­adt het aan­vraag­for­mulier  (pdf, 74 KB)of u haalt dit for­mu­lier op bij de gemeente. 
  • U en de ge­mach­tig­de vul­len al­le­bei een deel van dit for­mu­lier in en on­der­te­ke­nen het.
  • Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u zo indienen:
  • Stuur het per post naar: Gemeente Voerendaal, afdeling Burgerzaken, Raadhuisplein 1, 6367 ED Voerendaal
  • Scan of maak een foto van het for­mu­lier en stuur het naar: verkiezingen@voerendaal.nl.

Tot wanneer opsturen?
De gemeente moet het formulier uiterlijk maandag 3 juni 2024 hebben ontvangen.

Aanvraag goedgekeurd
Als de aanvraag is goedgekeurd, krijgt de gemachtigde een volmachtbewijs thuisgestuurd. Daarmee kan hij of zij namens u stemmen.

Op hetzelfde moment stemmen
De persoon die namens u gaat stemmen, moet in Nederland mogen stemmen. Hij of zij moet gelijktijdig voor u én voor zichzelf stemmen. Dit mag niet op 2 verschillende momenten. De gemachtigde neemt mee naar het stembureau:

  • Zijn of haar ei­gen stem­pas;
  • De vol­macht;
  • Bij een schrif­te­lij­ke vol­macht hoeft de ge­mach­tig­de geen iden­ti­teits­be­wijs van u te la­ten zien.

Als gemachtigde mag u maximaal 2 volmachten aannemen. Dat betekent dat u voor maximaal 2 mensen mag stemmen. Een schrif­te­lij­ke vol­macht kunt u nu al aan­vra­gen.