Onderhandse volmacht

Een onderhandse volmacht kunt u aanvragen vanaf het moment dat u uw stempas hebt. Dit kunt u doen tot op de dag van de verkiezingen.

Zo werkt het

  • U kunt een ander voor u laten stemmen door, samen met de gemachtigde,  de achterzijde van de stempas in te vullen. De gemachtigde moet zelf ook in Voerendaal mogen stemmen.
  • U en de ge­mach­tig­de on­der­te­ke­nen bei­den de stem­pas.
  • De ge­mach­tig­de neemt uw stem­pas mee naar het stem­bu­reau. Bij het stem­men moet de ge­mach­tig­de een (ko­pie van) uw iden­ti­teits­be­wijs la­ten zien. De ge­mach­tig­de mag dat ook op een smartpho­ne of ta­blet to­nen.

Van tevoren invullen
U mag de onderhandse volmacht niet invullen op een stembureau en de volmacht daar aan iemand anders geven. Vul de achterkant van uw stempas dus van tevoren in.

Volmacht intrekken
Een onderhandse volmacht kunt u tot het laatste moment intrekken. U mag uw stempas aan de gemachtigde terugvragen tot het moment dat deze persoon voor u gaat stemmen.

Op hetzelfde moment stemmen
De persoon die namens u gaat stemmen, moet in Voerendaal mogen stemmen. Hij of zij moet gelijktijdig voor u én voor zichzelf stemmen. Dit mag niet op 2 verschillende momenten. De gemachtigde neemt mee naar het stembureau:

  • Zijn of haar ei­gen stem­pas;
  • De vol­macht;
  • Bij een on­der­hand­se vol­macht: een iden­ti­teits­be­wijs van zich­zelf en van u. Dat mag ook een ko­pie of een scan zijn op een smartpho­ne of ta­blet. 

Als gemachtigde mag u maximaal 2 volmachten aannemen. Dat betekent dat u voor maximaal 2 andere mensen mag stemmen. Voor een on­der­hand­se vol­macht moet u wach­ten tot u uw stem­pas hebt. U vult na­me­lijk de ach­ter­kant van uw stem­pas in.