Aanslagbiljet gemeentelijke- en waterschapsbelastingen komt er aan

In februari ontvangt u het aanslagbiljet voor de gemeentelijke- en waterschapsbelastingen. Per post in uw brievenbus of digitaal in uw berichtenbox als u zich heeft aangemeld voor MijnOverheid. U ontvangt deze aanslag van BsGW, in opdracht van de gemeente.

Wat doet BsGW?

BsGW zorgt ervoor dat iedereen die belasting moet betalen (belastingplichtigen) een aanslagbiljet krijgt en betaalt. Voor sommige belastingen is de WOZ-waarde nodig. Deze bepaalt BsGW ook in opdracht van de gemeente. Met uw belastinggeld draagt u bij aan de veiligheid, de leefbaarheid en de voorzieningen in uw gemeente.

Op www.BsGW.nl vindt u video’s met uitleg

Op het aanslagbiljet ziet u de bedragen voor de verschillende belastingsoorten zoals de afvalstoffenheffing. U krijgt ook informatie over hoe u kunt betalen, kwijtschelding aanvragen of bezwaar maken. Op de website www.bsgw.nl staan verschillende video’s met uitleg. Ze geven antwoord op vragen, zoals: Wat is de WOZ-waarde? Wat hebben de WOZ-waarde, het tarief en de OZB met elkaar te maken? Waardoor kan de WOZ-waarde stijgen of dalen?