Eerste huur- en bruikleenovereenkomst Open Club Klimmen ondertekend

Op 30 januari 2024 tekende wethouder Ruud Braun een eerste huur- en een eerste bruikleenovereenkomst van de Open Club Klimmen. Mevrouw van der Velden van Humankind tekende de huurovereenkomst en mevrouw van der Weijden van INNOVO tekende de bruikleenovereenkomst. Een bezegeling van de afspraken die lang geleden samen zijn gemaakt.

Na jaren samenwerken en voorbereiden is dit een mooie mijlpaal

Na een jarenlange intensieve samenwerking was het eindelijk zo ver. De huurovereenkomsten zijn getekend. In de afgelopen jaren hebben de gemeente, Humankind, INNOVO en ook de andere gebruikers vol overgave gewerkt aan dit project. Omdat het initiatief voor de OCK vanuit de gemeenschap Klimmen is ontstaan hebben de drie partijen altijd het volste vertrouwen gehad dat het van de grond zou komen. De partijen hebben altijd geloofd in de kracht van de Open Club Klimmen. De gebruikersovereenkomsten met de andere toekomstige gebruikers van het gebouw worden op een later moment ondertekend.

Wethouder Ruud Braun: ‘Met deze ondertekening bekrachtigen we de samenwerking en het wederzijdse vertrouwen én werken we constructief samen verder aan de toekomst van Klimmen. Wij zijn er trots op dat we straks een geweldig kindcentrum kunnen neerzetten samen met Humankind en INNOVO.’

Op de foto ziet u van links naar rechts; Ruud Braun (wethouder gemeente Voerendaal), mevrouw van der Velden (regiodirecteur Humankind) en mevrouw van der Weijden (Voorzitter College van Bestuur INNOVO).

Samen op weg naar een gezond, sociaal en gelukkig Klimmen

Met de Open Club Klimmen investeert de gemeente Voerendaal in de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van Klimmen. In de Open Club Klimmen worden verschillende partijen gehuisvest. Zo kan iedereen (blijven) sporten in een moderne accommodatie, ontstaat er een rijke leeromgeving waar kinderen zich kunnen ontwikkelen, is er zorg om de hoek beschikbaar en is er ruimte om elkaar te ontmoeten. Naast de eigen activiteiten, werken verenigingen, onderwijs, ondernemers en zorgaanbieders ook samen aan een betere toekomst, vanuit de filosofie: samen zijn we één gemeenschap die verbindt, verrijkt en verenigt.
 

Meer informatie over de Open Club Klimmen vindt u op de website www.openclubklimmen.nl

Het project Open Club Klimmen wordt mede mogelijk gemaakt door IBA Parkstad, Provincie Limburg, Stadsregio Parkstad en INNOVO.