Geef uw mening over de leefbaarheid in Voerendaal. Vul de vragenlijst in!

Wonen in een prettige omgeving gaat verder dan alleen een dak boven uw hoofd hebben. Leefbaarheid gaat over hoe tevreden de bewoners zijn met hun woonomgeving, buurt en voorzieningen, hoe veilig mensen zich er voelen en of ze prettige contacten hebben in de buurt. Met andere woorden, leefbaarheid gaat over hoe tevreden u bent over het wonen in de buurt.

Meedoen? klik op de button hierboven

Samen met onderzoeksbureau Invior hebben wij een online vragenlijst opgesteld die u anoniem kunt invullen.
De vragenlijst neemt ongeveer 10 minuten van uw tijd in beslag. U kunt de vragenlijst invullen tot 18 september 2023.
We zouden het erg waarderen als u ons wilt helpen met dit belangrijke onderwerp door de vragenlijst in te vullen.

Uw mening telt! Vul de vragenlijst in.

Om als gemeente in te kunnen spelen op de wensen en behoeften van u als inwoners, willen we graag weten hoe u denkt over de leefbaarheid in uw buurt. Wij nodigen u daarom graag uit om een vragenlijst in te vullen. Uw inbreng is belangrijk voor ons. Deel de vragenlijst gerust met buren, familie en vrienden die woonachtig zijn in onze gemeente. De vragenlijst richt zich op specifieke onderdelen die uw buurt aangenaam maken om in te wonen.

Het bureau dat het onderzoek voor ons uitvoert houdt zich aan de Gedragscode voor onderzoek en statistiek. Dat betekent dat u anoniem blijft en dat het onderzoeksbureau strikt vertrouwelijk omgaat met uw antwoorden.

Het onderzoek wordt door onderzoeksbureau Invior uitgevoerd in opdracht van de gemeente Voerendaal. Heeft u vragen over het onderzoek? Dan kunt u op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur bellen met Invior via 085-4860110 of stuur een mail naar vragen@invior.nl.