Hertelling stembureau Klimmen

Het Gemeentelijk Stembureau van gemeente Voerendaal, heeft vandaag, op verzoek van de Kiesraad, een hertelling gedaan. Het ging om het opnieuw tellen van de stemmen die zijn uitgebracht in het stembureau in Klimmen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. Er was een vermoeden van een melder dat er een fout  was ontstaan (een ontbrekende stem).

Geen wijzigingen

Alle partijen bij stembureau 4 zijn opnieuw geteld. De ontbrekende stem is niet gevonden. De einduitslag van stembureau 4 (Klimmen) blijft daarmee gelijk. De resultaten zijn in een apart proces-verbaal (Model P2a) (pdf, 210 KB) vastgelegd, dat wordt toegezonden aan de Kiesraad. Vrijdag 1 december 2023 maakt de Kiesraad de definitieve beslissing hierover bekend. 

Deze hertelling was openbaar en vond woensdag 29 november plaats in de Raadzaal van het gemeentehuis in Voerendaal. Hier kunt u de uitslagen (proces-verbalen) van de verkiezingen lezen. Het aparte proces-verbaal van de nieuwe zitting is hieraan toegevoegd.  

De beslissing tot hertellen volgde op de gebruikelijke controles die het centraal stembureau uitvoert na de definitieve telling van de stemmen vorige week. Hierbij was een vermoeden van een fout (1 ontbrekende stem) ontstaan. Het centraal stembureau heeft de bevoegdheid om het Gemeentelijk Stembureau op te dragen een nieuwe zitting te organiseren voor het opnieuw tellen van de stemmen. Deze maatregel dient om de nauwkeurigheid en integriteit van het verkiezingsproces te waarborgen. Transparantie en correctheid bij het vaststellen van de verkiezingsresultaten zijn van groot belang.