kijk mee naar geschikte plekken en soorten woningen in Voerendaal

De behoefte aan woningen is groot. In maart is daarom de Woondeal Limburg vastgesteld. Op hoofdlijnen zijn afspraken gemaakt voor nieuwe en passende woningen in de regio Parkstad. In deze deal zijn op hoofdlijnen afspraken gemaakt over de ontwikkeling van de totale woningbouwopgave in Limburg. Dit betekent dat de Gemeente Voerendaal tot 2032 de tijd heeft om een groot aantal woningen aan haar kernen toe te voegen.

Masterplan Wonen geeft straks richtlijnen voor de te bouwen woningen in de gemeente

In het Masterplan Wonen staat straks welke plekken kansrijke ontwikkelplekken zijn. Wellicht weet u als inwoner nog wel een kansrijke plek, waar de gemeente nog niet aan gedacht heeft. Kijkt u mee? In oktober zijn 3 inloopavonden waarbij u welkom bent. In Voerendaal kennen we de 5 kernen (Voerendaal, Kunrade, Ransdaal, Klimmen en Ubachsberg) én het buitengebied. Deze kernen en het buitengebied verdeelt de gemeente over 3 avonden. U bent welkom tijdens één van de inloopavonden. 

Wat mag u verwachten?

Een interactieve avond waarbij we u vragen mee te kijken naar de mogelijke kansrijke locaties in uw kern? Of mee te denken over vragen als; Is er meer behoefte aan seniorenwoningen of starterswoningen? Is er meer behoefte aan koopwoningen of aan huurwoningen? Na aanmelding kunt u binnen lopen bij één van de inloopavonden.

Data en locaties

Aanmelden (verplicht) via bewonersavond@cb5.nl

VOERENDAAL/KUNRADE: 
Borenburg
(Furenthela 16, Voerendaal)
2 oktober / 19.30 - 21.30 uur

KLIMMEN/RANSDAAL
Café Keulen
(Schoolstraat 3, Klimmen)
4 oktober / 19.00 - 21.00 uur

UBACHSBERG/BUITENGEBIED
MFC 'De Auw Sjoeël'
(Oude Schoolstraat 33, Ubachsberg)
11 oktober / 19.30 - 21.30 uur