Lintjesregen in Voerendaal

Maar liefst 6 trotse inwoners kregen vrijdagochtend 26 april een lintje opgespeld door burgemeester Wil Houben. Zij werden allen benoemd als lid in de orde van Oranje Nassau. Zij krijgen deze koninklijke onderscheiding omdat zij zich met hart en ziel, al jarenlang, vrijwillig inzetten voor de samenleving. Wij feliciteren alle gedecoreerden van harte en danken hen voor hun enorme inzet en verbinding in gemeente Voerendaal.

De gedecoreerden zijn:

Lenonie Hamers-Willems uit Ubachsberg voor haar verdiensten op het terrein van religieus leven en welzijn. Zij zet zich o.a. in als bestuurslid voor Zij Actief Limburg waarvoor zij allerlei activiteiten en themabijeenkomsten organiseert. Tevens is zij vrijwilliger bij de Bernardusparochie Ubachsberg. En zij is medeoprichter en actief lid van gemengd kerkelijk zangkoor St. Bernardus. 

Funs Deguelle uit Klimmen voor zijn verdiensten op het gebied van carnaval, EHBO en voetbal. Hij is o.a. jeugdscheidsrechter bij Hellas en was jarenlang coach en trainer van de voetbalclub en oprichter van 'Walking football'. Daarnaast is hij vrijwilliger bij de EHBO-vereniging Klimmen-Ransdaal en lid van schutterij Broederschap Sint Sebastianus. Hij is jarenlang bestuurslid en president geweest van carnavalsvereniging de Molmuus en was betrokken bij jeugdvereniging Klimop ’71.

Christien Schaeks-Leenders uit Klimmen voor haar verdiensten op het gebied van EHBO en zorg. Zij is o.a. bestuurslid van EHBO-vereniging Klimmen-Ransdaal maar ook actief als EHBO’er bij het Rode Kruis voor evenementen en calamiteiten in regio Heerlen. Tevens is ze vrijwilliger bij locatie Valkenheim van zorgorganisatie Sevagram. 

Hub en Hilly Kicken-Creugers uit Voerendaal voor hun verdiensten op het terrein van pleegzorg en jeugdwelzijn. Zij zijn al jarenlang pleegouder en hebben 5 pleegkinderen in huis opgenomen. Daarnaast bieden zij crisisopvang aan voor kinderen die acuut uit huis moeten worden geplaatst. En ze hebben tijdens vakanties kansarme kinderen opgevangen via organisatie Europa Kinderhulp. Hilly Creugers-Kicken is ook lid van de pleegouderraad (POR). Ze denkt mee om het pleegouderschap voor alle partijen beter te maken. Daarnaast waren Hub en Hilly Kicken jarenlang vrijwilliger bij scouting Voerendaal.

John Bisschops uit Voerendaal voor zijn verdiensten op het terrein van buurtcohesie, EHBO en landschapsbeheer. Hij is o.a. voorzitter van buurtverenging ’t Baneblokske, vrijwilliger bij de Koninklijke Schutterij Sint Sebastianus en vrijwilliger bij de EHBO-vereniging Voerendaal. Daarnaast helpt hij ook bij evenement Pinkpop, is hij maaltijdbezorger voor tafeltje-dek-je en is hij vrijwilliger bij Landgoed Kasteel Puth.