Nieuws van Staatsbosbeheer: Werkzaamheden Putberg

Natuurherstel en -beheer op de Putberg

Ten oosten van Ubachsberg ligt de Putberg: een heuvel en prachtig natuurgebied met een bijzondere historie. U vindt bovenop de heuvel de restanten van een kalkbranderij (Groeve Putberg). In de hellingwand zijn nog twee kalkovens uit vroegere tijden te bewonderen. Dit gebied staat bekend om haar bijzondere bos- en voorjaarsflora. Om de natuur te herstellen en behouden gaat Staatsbosbeheer vanaf half januari 2024 zieke bomen verwijderen die een negatief effect hebben op de vegetatie.

Putberg

De Putberg bestaat grotendeels uit een oud hakhoutbos (eiken-haagbeukenbos). Op de steile kalkrijke hellingen in het bos staan veel zeldzame planten, die vooral in het voorjaar te bewonderen zijn. In het bos ontspringt ook een waardevolle bronbeek, waar veel bijzondere amfibieƫn voorkomen. Het gebied is aangewezen als Natura 2000-gebied. Dit betekent dat er natuurwaarden voorkomen die zelfs op Europees niveau beschermingswaardig zijn.

Werkzaamheden

Om de bijzondere bos- en voorjaarsflora verder te ontwikkelen is het nodig meer licht op de bodem te krijgen. Het oude hakhout beheer waarbij verschillende bomen (overstaanders) blijven staan, wordt weer toegepast. Een gedeelte van de bomen en struiken worden weggehaald. Alleen de gezonde, oude bomen en bijzondere struiken blijven staan. Andere bomen en struiken worden pleksgewijs afgezet. Omdat het bos kwetsbaar is, wordt gestart met 2 vakken. Er staan veel essen in het bos, ze horen bij deze bossen. Helaas zijn veel essen door een schimmel aangetast. De essen worden gecontroleerd en zieke bomen worden verwijderd. Vanwege de kwetsbaarheid van het bos gaan we voorzichtig te werk, het gebruik van machines in het bos is daarom niet wenselijk.

Wandelpad tijdelijk omgelegd en/of tijdelijk afgesloten

De werkzaamheden starten in de tweede week van januari 2024. In totaal zullen de werkzaamheden ongeveer 2 weken duren. Dit is weersafhankelijk. De aanplant van nieuwe inheemse bomen zal daarna op handmatige wijze gebeuren, dit duurt ongeveer een dag. Tijdens de werkzaamheden wordt het wandelpad omgelegd en of tijdelijk afgesloten.

Heraanplant inheemse soorten

Op plekken waar dat nodig is worden nieuwe inheemse bomen geplant, zoals bijvoorbeeld iep, winterlinde en zoete kers. Deze soorten komen van nature voor in de hellingbossen van Zuid-Limburg. De aanplant van deze bomen komt de voorjaarsflora ten goede. Ook proberen we jonge bomen en struiken zo veel mogelijk te sparen.

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van Natura 2000 herstelmaatregelen en gesubsidieerd door de Provincie Limburg. Natura 2000 is een netwerk van Europees beschermde natuurgebieden waar maatregelen worden genomen om in Europa zeldzame leefgebieden en soorten te beschermen. Hierin werken overheden, natuurorganisaties en ondernemers nauw samen.