Onderzoek naar mogelijkheden energie opwek op grote daken

De gemeente Voerendaal wil bijdragen aan het beperken van de klimaatverandering. Dat begint met energie besparen. De energie die we minder gebruiken hoeven we niet op te wekken. Voor de rest moeten we duurzame alternatieven organiseren zoals zonne-energie. Wat we hierin als gemeente zelf kunnen doen, pakken we aan. Maar we kunnen dit niet alleen. Daarom onderzoeken we hoe wij inwoners met daken die geschikt zijn voor circa 50-180 zonnepanelen, kunnen motiveren om zonnepanelen op hun dak te plaatsen. We nodigen hen uit om een vragenlijst in te vullen en nodigen ze uit voor een groepsbijeenkomst.

In de afgelopen jaren heeft Voerendaal deelgenomen aan het Zonnepanelen Project Parkstad, waardoor veel huiseigenaren met kleine daken zijn geholpen bij het installeren van zonnepanelen. Momenteel hebben we een vragenlijst uitgezet voor eigenaren van middelgrote daken met ruimte voor zo'n 50-180 panelen. Bent of kent u iemand die een middel tot groot dak heeft? Vul de vragenlijst in en/of informeer uw netwerk over deze vragenlijst.

Vragenlijst 'Zon op middelgrote daken'

Uitnodiging themabijeenkomst ‘Zon op middelgrote daken’

De gemeente Voerendaal wil uitgebreid in gesprek gaan met een focusgroep van geïnteresseerde dak eigenaren van grotere daken. We willen het met u hebben over de mogelijkheden om zonnepanelen op het dak te realiseren. De themabijeenkomst vindt plaats op:
dinsdagavond 16 april vanaf 19:00 tot 22:00 uur in het gemeentehuis Voerendaal (Raadhuisplein 1, 6367 ED, Voerendaal).
Aanmelden via duurzaamheid@voerendaal.nl

Tijdens deze bijeenkomst koppelen we de resultaten van de vragenlijst terug. Ook bieden we u de mogelijkheid om vragen te stellen aan een  energieadviseur over duurzame energie in uw huis of gebouw. Tenslotte willen wij met u constructief in gesprek gaan over oplossingsrichtingen hoe we eigenaren helpen met de opwek van duurzame energie. Het programma ontvangt u per e-mail ongeveer een maand voorafgaande aan de bijeenkomst. Voor de aanwezigen hebben wij een leuke attentie.   

Uw inbreng en ideeën zijn waardevol voor onze pilot ‘zon op middelgrote daken’

De gemeente Voerendaal is bezig met de voorbereiding van deze pilot zon op daken met een kleinverbruikersaansluiting. Met deze pilot wil de gemeente een versnelling geven aan de realisatie van zonnepanelen op daken van gebouwen met een kleine aansluiting van 3x80 ampère (ongeveer 50-180 panelen). Mogelijk heeft u al eens overwogen om zonnepanelen te plaatsen of heeft u ze al geplaatst. In de praktijk doen zich echter een aantal belemmeringen voor bij het plaatsen van zonnepanelen op daken. Zo zijn er bijvoorbeeld technische belemmeringen (zoals een benodigde uitbreiding van de elektriciteitsaansluiting of een ongeschikte dakconstructie). Soms is er onvoldoende kennis bij inwoners of ondernemers óf de financiering is een uitdaging. We willen graag leren van uw ervaringen, belemmeringen en drijfveren rondom zon op dak. Het delen van uw beweegredenen biedt de gemeente Voerendaal handvatten om een stimuleringsaanpak met oplossingsrichtingen op te stellen.

De ambitie van de gemeente Voerendaal

De gemeente Voerendaal vindt de energietransitie belangrijk. Als lokale overheid draagt de gemeente Voerendaal haar steentje bij door hernieuwbare en duurzaam opgewekte energie te realiseren. Daarmee maken we toekomstbestendig wonen en duurzaam ondernemen mogelijk. Ook wil de gemeente dat iedereen betaalbare energie en leveringszekerheid van energie heeft. De gemeente Voerendaal heeft een doelstelling om voor 2030 zo’n 15.000 zonnepanelen op daken te plaatsen. Ook heeft de gemeente Voerendaal zich in de regio Zuid-Limburg gecommitteerd aan de Regionale Energiestrategie Zuid-Limburg (RES-ZL). Hierin werken de Zuid-Limburgse gemeenten samen om hernieuwbare energie op te wekken. Deze doelstellingen wil de gemeente samen met haar inwoners, verenigingen, ondernemers en energiecoöperatie behalen.