Samen werken aan een toekomstbestendig Voerendaal!

Samen vooruit kijken en werken aan de prestatieafspraken voor 2024. Daar zetten de partijen zich gezamenlijk voor in. En daar zetten wethouder Braun (gemeente Voerendaal), de heer Eussen (Huurdersbelangenvereniging Voerendaal) en de heer Meulen (directeur-bestuurder Vanhier Wonen) onlangs gezamenlijk hun handtekening onder.

Afspraken over prettig wonen in veilige en vitale wijken

In de prestatieafspraken leggen de drie partijen afspraken vast over onder andere de realisatie van sociale huurwoningen, de huisvesting van bewonersgroepen die extra zorg of aandacht nodig hebben, betaalbaarheid en de verduurzaming van het bestaand vastgoed. Bij de totstandkoming van deze afspraken is de huurdersbelangenvereniging Voerendaal nauw betrokken. De huurderbelangenvereniging kijkt mee en waakt over de belangen van de huurders in de gemaakte afspraken.

Samen zetten we komend jaar de schouders eronder.