Sluiting en telefonische bereikbaarheid gemeentehuis Pinksteren

Het gemeentehuis is op Tweede Pinksterdag (maandag 20 mei) gesloten en telefonisch niet bereikbaar.

Belt u in verband met een spoedsituatie, waarbij veiligheid van mens en dier in gevaar komt, bel dan het calamiteiten nummer: 045 - 575 36 99

Voor dringende vragen rondom jeugdhulp kunt u contact opnemen met de crisishulp jeugd Zuid-Limburg, te bereiken 24 uur per dag op telefoonnummer 043 - 604 57 77

Voor niet spoedeisende zaken kunt u ons ook bereiken via onze app of website www.voerendaal.nl

Dinsdag 21 mei 2024 zijn we weer geopend en telefonisch bereikbaar vanaf 08.30 uur.