Start Maaiseizoen 2024

Het groeiseizoen is volop aan de gang en daarom gaat Waterschap Limburg vanaf 1 mei weer aan de slag om dijken, beken, buffers en sloten te onderhouden. Zonder onderhoud aan het Limburgse watersysteem raken sloten en beken verstopt, kan wateroverlast ontstaan, raken dijken verzwakt, functioneren waterbuffers niet en neemt de waterkwaliteit af door het verlies van biodiversiteit. Het voorkomen van wateroverlast en dus zorgen voor waterveiligheid staat hierbij voorop. Ook wordt rekening gehouden met flora en fauna.

Het maaien, een groot onderdeel van het groenonderhoud, wordt bijgehouden in de maaikalender en wordt uitgevoerd door twee aannemers. In de maaikalender staat aangegeven in welke periode de watergangen worden gemaaid. Om het onderhoudswerk goed en veilig te kunnen doen, is het belangrijk dat de onderhoudspaden van het waterschap vrij en toegankelijk zijn voor de onderhoudsmachines.

Kijk voor meer info op de website van Waterschap Limburg: https://www.waterschaplimburg.nl/actueel/2024/start-maaiseizoen-2024/

Foto: Waterschap Limburg