Startbouwimpuls voor bouwprojecten om stilstand te voorkomen

Stadsregio Parkstad Limburg ontvangt van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een financiële bijdrage van 5,72 miljoen euro voor 23 bouwprojecten. Het zijn woningbouwprojecten die startklaar zijn, maar nog een extra impuls nodig hebben om tot uitvoering te kunnen komen. Het gaat om de toekenning van een subsidieaanvraag die medio oktober is ingediend, waardoor de startbouw van 835 nieuwe woningen in de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal nog dit jaar, en uiterlijk in 2025 zal plaatsvinden.

De subsidie is een bijdrage vanuit de Rijksoverheid

Minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wil stilstand van de bouw  voorkomen. Daarom introduceerde hij de Startbouwimpuls (Sbi): een subsidie voor bouwprojecten, die ver genoeg zijn om de komende 2 jaar te starten, maar door veranderde economische omstandigheden dreigen stil te vallen. In het totaal zijn er in oktober bij het Ministerie van BZK meer dan 820 bouwprojecten ingediend, waarvan ongeveer 1/3 van deze projecten een bijdrage uit de Startbouwimpuls ontvangt.

€141.600 voor 24 nieuwe woningen in Voerendaal

Wethouder Ruud Braun: ‘In samenspraak met de Stadsregio Parkstad en Grouwels Daelmans projectontwikkeling hebben we de afgelopen maanden hard gewerkt aan een aanvraag voor de Startbouwimpuls. Wij deden de aanvraag voor de 24 nieuw te bouwen woningen naast de Open Club in Klimmen. Wij zijn dan ook heel blij dat we deze subsidie krijgen. Zo zorgen we er samen voor dat de bouw van de 24 woningen– ondanks de economische tegenwind – niet vertraagt.’