Tijdelijke crisisnoodopvang in Voerendaal

Op 8 januari 2024 opent een tijdelijke crisisnoodopvang aan de rand van de kern Ubachsberg in Voerendaal. Het terrein aan de Bergseweg 109 wordt voor de duur van maximaal anderhalf jaar (18 maanden) ingericht voor 250 asielzoekers. Dit gebeurt op verzoek van het Rijk en onder regie van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Omwonenden, verenigingen en ondernemers in de directe omgeving worden deze week geïnformeerd over de crisisnoodopvang.

Crisisnoodopvang is tijdelijke opvanglocatie

Een crisisnoodopvang (CNO) is een soort ‘wachtkamer’ van een asielzoekerscentrum. In een CNO worden mensen voor korte tijd opgevangen. Het gaat om asielzoekers die wachten op de asielprocedure en status-/vergunninghouders die nog wachten op een woning in de aan hen gekoppelde gemeente in Nederland. De CNO is niet bedoeld voor ontheemden uit Oekraïne of mensen uit ‘veilige landen’.

Voerendaal ondersteunt brede opgave menselijke opvang

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft niet genoeg opvangplekken voor alle asielzoekers die naar Nederland komen. Tevens zijn er statushouders die wachten op een woning. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid vraagt daarom aan alle veiligheidsregio’s om crisisnoodopvang mogelijk te maken.

Burgemeester Wil Houben: “Er wordt een dringend beroep op ons als gemeente gedaan. Als college van B&W nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en ondersteunen hiermee de brede opgave voor tijdelijke, menselijke opvang van vluchtelingen. Vanuit die gedachte hebben we dan ook besloten dat we in deze noodsituatie dit terrein willen aanbieden aan de Veiligheidsregio Zuid-Limburg voor tijdelijke crisisnoodopvang.
In Voerendaal kennen we een zorgzame samenleving, we kijken naar elkaar om. Laten we dat ook doen voor mensen die op de vlucht zijn voor oorlogen of natuurrampen. Wij bieden hen op deze manier een tijdelijke, veilige woonplek in Nederland. Veiligheid staat voorop, voor iedereen! De gemeente, de veiligheidsregio en het COA nemen hiervoor diverse maatregelen. Voor de tijdelijke bewoners zijn er huisregels en een ‘zero tolerance’-beleid. En er wordt gezorgd voor dagbesteding op het terrein. Ik vertrouw er op dat wij de mensen in de tijdelijke crisisnoodopvang in onze gemeente een veilig en rustig verblijf kunnen bieden.”

Geschikte locatie buiten dorpskern

Het terrein aan de Bergseweg is eigendom van de gemeente, ligt buiten de dorpskern en is qua afmeting geschikt voor crisisnoodopvang van 250 personen. Op dit moment is de grond niet geschikt voor ontwikkeling, de grond is vervuild. Vóór de bouw van de crisisnoodopvang wordt de grond gesaneerd. De kosten voor de sanering, bouw en opvang worden betaald door het Rijk, niet door de gemeente Voerendaal. Na afloop van de crisisnoodopvang is het mogelijk een nieuwe bestemming te geven aan deze locatie, die recht doet aan de wensen van onze gemeente en de lokale gemeenschap. We gebruiken de periode van de opvang om de voorbereidingen te treffen om tot concrete plannen voor de ontwikkeling van dit gebied te komen.

CNO opent 8 januari 2024

De werkzaamheden op het terrein starten begin november. Naar verwachting gaat de CNO locatie open op 8 januari. De Veiligheidsregio is verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en de veiligheid van de locatie.

Begin januari is er een open dag zodat belangstellenden een kijkje kunnen nemen op het terrein vóór de komst van de tijdelijke bewoners.