We horen graag uw mening over onze dienstverlening

We zijn benieuwd hoe u de dienstverlening van de gemeente ervaart en wat de verbeterpunten zijn. We nodigen u uit om een vragenlijst in te vullen. In de vragenlijst komen een aantal onderwerpen aan bod, namelijk: leefbaarheid, dienstverlening, betrokkenheid bij plannen van de gemeente en tot slot de communicatie en informatie. De gemeente wil de resultaten gebruiken om de dienstverlening (verder) te verbeteren.

Is de gemeente telefonisch goed bereikbaar? Begrijpt u de brieven die u ontvangt? Uw inbreng is belangrijk voor ons. We willen zoveel mogelijk inwoners betrekken bij de vragenlijst. Deel de vragenlijst dus gerust met buren, familie en vrienden die woonachtig zijn in onze gemeente.

Samen met onderzoeksbureau Invior hebben wij een online vragenlijst opgesteld die u anoniem kunt invullen. Wilt u meedoen?

https://enquete.toponderzoek.com/voerendaal

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. U kunt de vragenlijst invullen tot 30 november 2023.