Collectieve zorgverzekering Zuid-Limburg pakket VGZ

De Zuid-Limburgse gemeenten bieden gezamenlijk met VGZ het Zuid Limburg pakket aan. Dit is een zorgverzekering bestaande uit een basisverzekering en aanvullende verzekering speciaal samengesteld voor mensen met een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm.

Deze verzekering biedt ruime dekkingen. Daarnaast is het eigen risico verzekerd en zijn er vergoedingen voor de eigen bijdragen vanuit de Wmo. Wanneer u een inkomen heeft tot 150% van de bijstandsnorm ontvangt u de komende weken mogelijk een aanbod van VGZ. Denkt u dat u tot deze doelgroep behoort, maar u heeft niets ontvangen van VGZ? Voor meer informatie over het Zuid-Limburg pakket kunt u contact opnemen met VGZ op tel. 0800 – 250 00 10.

ISD Kompas, de sociale dienst van Voerendaal, Simpelveld en Beekdaelen beschouwt de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet Langdurige Zorg (WLZ) als passende en toereikende voorliggende voorzieningen ten aanzien van medische kosten. Dit houdt in dat u geen bijzondere bijstand meer kunt aanvragen voor medische kosten. Dus ook niet meer voor de eigen bijdrage vanuit de Wmo. Wanneer u echter het Zuid Limburg pakket heeft afgesloten, kunt u onder bepaalde voorwaarden mogelijk wel nog in aanmerking komen voor vergoeding uit bijzondere bijstand voor medische kosten.

Interessant bij hoge medische kosten

Het Zuid-Limburg Pakket van VGZ kan voor mensen met hoge medische kosten aantrekkelijk zijn. De eigen bijdrage van de Wmo en het eigen risico zijn immers afgedekt. Omdat de gemeente Voerendaal uw gezondheid belangrijk vindt, biedt de gemeente voor mensen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm een tegemoetkoming aan voor de kosten van de premie ter hoogte van € 240 per jaar. Meer informatie over tegemoetkoming medische meerkosten vindt u op deze webpagina en op www.isd-kompas.nl.

Compacte variant

Ook biedt VGZ een zogenaamde compactvariant aan van het Zuid-Limburg pakket. Deze verzekering is goedkoper en kent minder vergoedingen. Wanneer u deze verzekering kiest ontvangt u geen tegemoetkoming in de kosten van de premie. Ook komen uw medische kosten niet in aanmerking voor bijzondere bijstand. Deze compact variant is wellicht interessant voor u wanneer u een laag zorgverbruik heeft.

Contact met Kompas

Heeft u vragen over het Zuid Limburg pakket in relatie tot bijzondere bijstand, of wilt u weten hoe deze vergoeding kunt aanvragen? Neem dan op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur contact op met een zorgcoach van ISD Kompas (Voerendaal: 088-4502188 en 088-4502200). Als u wilt overstappen naar een andere verzekering kan dit tot uiterlijk 31 december.

Contact met en aanmelden bij VGZ

Heeft u vragen over het Zuid Limburg pakket dan kunt u contact opnemen met VGZ:

Aanmelden bij VGZ kan eenvoudig online: 

Ga hiervoor naar www.vgz.nl/zorgverzekering/gemeenten/zuid-limburg en klik op uw gemeente. U vindt hier alle informatie over het VGZ Zuid-Limburgpakket en u kunt zich direct aanmelden.