Nomineer een jonge held voor een jeugdlintje

Er zijn in Voerendaal veel kinderen en jongeren die die iets goeds doen voor hun vrienden, familie, vereniging, een goed doel of buurt. Zo leveren zij een positieve bijdrage aan hun omgeving én aan Voerendaal. Als waardering voor deze jonge helden reikt het College van Burgemeesters en Wethouders (B&W) namens de gemeente in november voor de tweede keer het Jeugdlintje uit.

Kent u een jongere uit Voerendaal van 6 t/m 18 jaar die een lintje verdient? Die altijd klaarstaat voor een ander of die iets bijzonders heeft gedaan voor Voerendaal? Bijvoorbeeld je neefje die vrijwilliger is voor een vereniging, die klasgenoot die wekelijks boodschappen doet voor de zieke buurvrouw of je dochter die veel doet voor het milieu.  
Nomineer hem of haar dan! Stuur voor 1 oktober 2023 een mailtje aan info@voerendaal.nl. Vermeld daarin uw naam, email en telefoonnummer en de gegevens van degene die u nomineert (naam, adres, leeftijd). En omschrijf waarom u vindt dat hij of zij een lintje verdient.

Meer informatie

Meer info staat op deze webpagina over het jeugdlintje