Voor elke (dorps)kern een budget om de leefbaarheid en verbinding te verbeteren

Heeft u, samen met uw buurtgenoten, een goed idee om de buurt of wijk gezelliger of mooier te maken? Dien dan een voorstel in. Er is namelijk voor elke kern van Voerendaal een budget. Met dit 'kernbudget' kunt u ideeën uitvoeren die de verbinding of de leefbaarheid in de kern verbeteren. U weet als inwoner tenslotte het beste waar behoefte aan is in uw buurt.

Dit kan gaan om fysieke verbeteringen, zoals meer groen, een speelveldje, bankje of de uitstraling van de wijk. Maar ook om sociale verbeteringen, zoals ontmoetingen tussen buren, het organiseren van een activiteit voor een doelgroep die nog niet wordt bereikt (bijvoorbeeld jongeren), of het opzetten van een wijk- of dorpsraad.

Ook (buurt)verenigingen kunnen gebruik maken van dit budget. Voorwaarden zijn o.a. dat het niet om een reguliere activiteit van de vereniging gaat en dat een groot deel van de kern plezier beleeft of behoefte heeft aan dit nieuwe initiatief.

Alle voorwaarden en tips om een voorstel in te dienen, vindt u terug in de checklist op de website: www.voerendaal.n/kernbudget.

We zijn heel benieuwd naar jullie ideeën voor initiatieven! Stem af met uw buren of leden en stuur voor 1 juli a.s. jullie voorstel aan ons via info@voerendaal.nl o.v.v. 'kernbudget'. Het plan wordt getoetst en uiterlijk 1 september ontvangen jullie een reactie van ons. Wie weet kunnen jullie direct na de zomer aan de slag om dit jaar nog iets moois te realiseren!