Verkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Elke Nederlander met kiesrecht mag vanaf zijn 18e jaar stemmen. Dit is het actief kiesrecht (ook wel stemrecht genoemd). Stemmen is in Nederland niet verplicht. Op 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen kiest u de leden van de gemeenteraad. Hierdoor kunt u invloed uitoefenen op de keuzes die er binnen onze gemeente worden gemaakt. De kandidaten met de meeste stemmen komen als raadslid in de gemeenteraad.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de Kiesraad.

Registratie nieuwe politieke partij

Bent u van plan een nieuwe politieke partij te starten, dan moet u zich registeren. We leggen u uit wat u hiervoor moet doen.

Kandidaatstelling

Lees de publicatie over de kandidaatstelling(docx15 KB).
De bijbehorende formulieren zijn:
- Model H 1(docx16 KB) Kandidatenlijst
- Model H 3-1(docx15 KB) Machtiging om aanduiding boven kandidatenlijst te plaatsen
- Model H 3-2(docx16 KB) Machtiging om samengevoegde aanduiding boven kandidatenlijst te plaatsen
- Model H 4(docx15 KB) Ondersteuningsverklaring

Kandidatenlijst

Politieke partijen die deelnemen aan de Gemeenteraadsverkiezingen kunnen hun kandidatenlijsten aanleveren via het programma OSV2020-PP. U kunt dit downloaden via de website van de Kiesraad.

Verkiezingen afgelopen 4 jaar

De afgelopen 4 jaar zijn de volgende verkiezingen gehouden:
- Verkiezingen Tweede Kamer 2021
- Provinciale Staten en Waterschappen 2019
- Verkiezingen Europees Parlement 2019
- Verkiezingen gemeenteraad 2018
- Verkiezingen Tweede Kamer 2017