Verkiezingen

Provinciale Staten en Waterschappen 2023

Op woensdag 15 maart 2023 waren de provinciale statenverkiezingen én de waterschapsverkiezingen. De opkomst voor de Provinciale Staten in Voerendaal was 62%. 

De stemmen zijn geteld. Via onderstaande links vindt u de voorlopige uitslagen en het proces-verbaal van de verkiezingen. Vrijdag 17 maart gaan de processen-verbaal van de Provinciale Staten naar het Centraal Stembureau in Maastricht. 

Provinciale Staten 


Waterschappen

Meer informatie 

------------------------------------------------------------------------

Door te stemmen, bepaalt u mee wat er de komende jaren in de provincie en bij het waterschap gebeurt. 

Elke Nederlander met kiesrecht mag vanaf zijn 18e jaar stemmen. Stemmen is in Nederland niet verplicht. 

Waterschapsverkiezingen 2023

Openingstijden stemlokalen

De zes stemlokalen zijn open op woensdag 15 maart van 7:30 uur tot 21:00 uur. U kunt bij deze verkiezingen niet op maandag of dinsdag uw stem uitbrengen.

Waar kan ik stemmen?

Om te stemmen gaat u naar een van de zes stemlokalen in onze gemeente. Voor de verkiezingen ontvangt u thuis een overzicht met de adressen van alle stemlokalen. 

Bekijk hier Adressen stemlokalen.  Op dit overzicht staan ook de stemlokalen die extra toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.

Stemmen in een andere gemeente met een kiezerspas

Wilt u in een andere gemeente binnen uw waterschap of provincie stemmen? Dan moet u een kiezerspas aanvragen. Dat kan op twee manieren: schriftelijk, of mondeling aan de balie van de gemeente.

Schriftelijke aanvraag kiezerspas

Een kiezerspas kunt u schriftelijk aanvragen via een formulier. Dit aanvraagformulier kunt u downloaden en printen (pdf70 KB)of afhalen bij de balie van het gemeentehuis. Een schriftelijke aanvraag voor een kiezerspas moet uiterlijk vrijdag 10 maart bij de gemeente binnen zijn.

Mondelinge aanvraag kiezerspas

Mondeling een kiezerspas aanvragen kan tot dinsdag 14 maart 12.00 uur. Hiervoor moet u zich persoonlijk met uw stempas melden aan de balie van het gemeentehuis.

Wat heb ik nodig om te mogen stemmen?

Om te kunnen stemmen heeft u een stempas en een identiteitsbewijs nodig. U krijgt uw stempas thuisgestuurd. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. 

U ontvangt uw stempas thuis

Indien u voor beide verkiezingen mag stemmen, krijgt u twee persoonlijke stempassen thuisgestuurd. Één voor de provinciale statenverkiezing en één voor de waterschapsverkiezing. U ontvangt deze begin maart 2023.
Uw stempas heeft een uniek nummer. De stempas is voor het stembureau het bewijs dat u nog niet bij een ander stembureau heeft gestemd. Met uw stempas kunt u stemmen in elk stemlokaal in de gemeente. Als u in een andere gemeente binnen uw provincie of waterschap wilt stemmen, kunt u een kiezerspas  aanvragen.

Geen stempas ontvangen of kwijt

Heeft u geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt? Vraag dan zo snel mogelijk een nieuwe stempas aan bij de gemeente. Dit kan door dit formulier te downloaden en te printen(pdf19 KB) of op te halen aan de balie van de gemeente.
Het schriftelijke verzoek moet uiterlijk vrijdag 10 maart binnen zijn bij de gemeente. Aan de balie van de gemeente kunt u tot dinsdag 14 maart 12.00 uur terecht. Daarna is het niet meer mogelijk om een nieuwe stempas aan te vragen.

Stemmen na verhuizing naar een andere gemeente

Verhuist u in verkiezingstijd naar een andere provincie of naar een gebied van een ander waterschap? Dan kan het zijn dat u nog niet kunt stemmen voor uw nieuwe provincie of waterschap. Het adres waarop u op de dag van kandidaatstelling officieel staat ingeschreven, bepaalt waar u kunt stemmen. Bij de provinciale staten- en waterschapsverkiezingen is de dag van kandidaatstelling 30 januari 2023. Op het adres waar u dan staat ingeschreven, worden ook uw stempassen bezorgd.

Identiteitsbewijzen waarmee u kunt stemmen

Om te kunnen stemmen heeft u een stempas en een identiteitsbewijs nodig. U kunt een van deze identiteitsbewijzen meenemen:

 • paspoort;
 • identiteitskaart;
 • rijbewijs uit Nederland;
 • een geldig verblijfsdocument (enkel bij de waterschapsverkiezingen).

Kiezers met een dubbele nationaliteit kunnen zich ook identificeren met een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit een EER-land of een paspoort of identiteitskaart uit Zwitserland. Voor de waterschapsverkiezingen mag u zich ook legitimeren met een vreemdelingendocument.

Stemmen met een verlopen paspoort of identiteitsbewijs

Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Bij ‘geldig tot’ moet 16 maart 2018 staan of een datum daarna.
Heeft u geen identiteitsbewijs of is dit meer dan 5 jaar verlopen? En kunt u niet meer op tijd een nieuw identiteitsbewijs aanvragen? Dan kunt u een andere kiezer een schriftelijke volmacht verlenen om namens u te stemmen. Vraag hiervoor een formulier aan bij de gemeente aan de balie. U en de persoon die voor u gaat stemmen, vullen het formulier in. Lever het formulier uiterlijk vrijdag 10 maart in bij de gemeente.

Identiteitsbewijs gestolen of kwijt

Is uw identiteitsbewijs gestolen of bent u het kwijt? Met een verklaring van vermissing, afgegeven door de gemeente, kunt u toch stemmen. Neem dan ook een pasje met uw foto mee. Bijvoorbeeld een gepersonaliseerde OV-chipkaart.

Stemmen hoe werkt dat? 

Hoe werkt stemmen bij de verkiezingen?

 • Zo'n 2 weken voor de verkiezing ontvangt u uw stempas.
 • Neem uw stempas en een geldig identiteitsbewijs mee naar het stembureau.
 • Op het stembureau levert u uw stempas in. Laat ook uw identiteitsbewijs zien aan het stembureaulid.
 • Op het stembureau krijgt u een stembiljet. Hierop staan alle lijsten (partijen) die meedoen aan de verkiezing. Ook staan hierop alle kandidaten op wie u kunt stemmen.
 • Het stembiljet neemt u mee in het stemhokje. De stemming is geheim. Alleen mensen met een lichamelijke beperking mogen hulp krijgen in het stemhokje.
 • Met een rood potlood kleurt u het rondje in voor de naam van de persoon op wie u wilt stemmen.
 • U kunt het stembiljet ook leeg laten. Dat heet blanco stemmen.
 • Vouw het stembiljet zo op dat niemand uw keuze kan zien.
 • Hierna stopt u het stembiljet in de stembus.

 Bekijk de stappen in beeld en tekst. Stemmen: hoe werkt dat? | Publicatie | Rijksoverheid.nl

 Let op: op 15 maart 2023 kan er gestemd worden voor de provinciale statenverkiezing én de waterschapsverkiezingen. Mag u voor beide verkiezingen stemmen? Dan krijgt u dus 2 stempassen, één voor de waterschapsverkiezing en één voor de provinciale statenverkiezing. Op het stembureau levert u beide stempassen in en krijgt u 2 stembiljetten. In het stemlokaal is voor elke verkiezing een aparte stembus. 

Blanco stemmen

Wilt u geen kandidaat kiezen, maar wel uw stemrecht gebruiken? Dan kunt u een blanco stem uitbrengen. U gaat dan wel naar het stemhokje, maar kiest geen kandidaat. U vult dus niets in op het stembiljet.
Uw blanco stem heeft geen invloed op de zetelverdeling. Een blanco stem of een niet-uitgebrachte stem gaat dus niet naar de grootste partij. Een blanco stem telt wel mee bij het bepalen van de opkomst van de verkiezing.

Verkeerd ingevuld stembiljet of vergissing

U kunt bij het stemmen één kandidaat per stembiljet kiezen door het bijbehorende vakje rood te kleuren. Als u meerdere vakjes inkleurt of iets op het stembiljet tekent of kleurt, is uw stembiljet ongeldig. Uw stem telt bij het tellen dan alleen mee voor de berekening van de opkomst. Heeft u per ongeluk uw stembiljet ongeldig gemaakt of heeft u zich vergist? Dan mag u eenmalig om een nieuw stembiljet vragen.

Iemand machtigen 

Kunt u niet stemmen omdat u bijvoorbeeld ziek bent of op vakantie in het buitenland? Dan kunt u iemand anders vragen om voor u te stemmen. Dit heet machtigen. Let op: het initiatief tot het geven van een volmacht moet altijd van uzelf uitgaan!
Lees hier verder als u iemand wilt machtigen (onderhandse of schriftelijke volmacht). 

Tellen stemmen

Woensdagavond 15 maart worden de stemmen geteld op de stembureaus. Donderdag 16 maart controleert het Gemeentelijk Stembureau de tellingen tijdens een openbare zitting, vanaf 9 uur in het gemeentehuis. Lees meer. 

Beleid aanplakborden

Bekijk hier het beleid voor aanplakborden. Hier staat op welke locaties een verkiezingsposter kan worden geplakt.

------------------------------------------------------------------------

Verkiezingen afgelopen jaren

De afgelopen 5 jaar zijn de volgende verkiezingen gehouden:
- Gemeenteraadsverkiezingen 2022 
- Verkiezingen Tweede Kamer 2021
- Provinciale Staten en Waterschappen 2019
- Verkiezingen Europees Parlement 2019
- Verkiezingen gemeenteraad 2018
- Verkiezingen Tweede Kamer 2017

Logo politieke partijen